Brandweerkorpsen Noord Oost-Friesland willen duidelijkheid

Geplaatst door 112kollum op 30 oktober 2012 in de categorie Overige

Oostrum – “Er is niemand die weet waar hij aan toe is!”. Deze, en meer uitingen van ongenoegen klonken maandagavond door het zalen- en bowlingcentrum in Oostrum. De Noord Oost Friese brandweer, inclusief de waddeneilanden, waren met zo’n 120 vrijwilligers aanwezig om van regiocommandant Henk van der Veen en Provinciaal commandant Johan Postma te horen hoe de toekomst van hun brandweer eruit komt te zien. Dit onderzoek,  Analyse, Paraatheid en Kazerne Locaties NOF, uitgevoerd door bureau Falck, toonde onder meer de hedendaagse  beschikbaarheid van bevelvoerders en manschappen  maar ook knelpunten, in de risicogebieden en de mogelijke oplossingen.

Een van de grootste problemen is het kleine aantal bevelvoerders. Zo zitten Drogeham en Damwoude met 10% onder de ondergrens, Anjum 20% en Ternaard 60%. Kollum zit net boven de ondergrens. Bijzonder detail is dat de korpsen zelf dit probleem al jaren op hen af zagen komen en commandant van der Veen daar herhaaldelijk op wezen.  Volgens ingewijde brandweerlieden is op dit uithollingsbeleid  door korpsleiding en openbaar bestuur bewust aangestuurd om als antwoord een bezuiniging door te kunnen voeren.   Anjum en Ternaard hebben beiden inmiddels een bevelvoerder in opleiding. Ook het plan om met een TS4 in plaats van een TS6 uit te rukken is van de baan. Dit hield in dat er in plaats van 6 brandweermensen er maar 4 op een auto kwamen te zitten.

De opkomst in Kollum/Buitenpost en Dokkum/Damwoude wordt vergroot door in Kollum/Buitenpost twee brandweermannen uit de beroepsondersteuning te stationeren, en in Dokkum/Damwoude 6. Ook door de korpsen in deze alinea samen te voegen denkt Bureau Falck dat de paraatheid kan worden vergroot. Korpsen Buitenpost en Kollum worden in dat geval samengevoegd. Deze locatie zou op 3 verschillende plekken kunnen komen,  als eerste optie in de huidige brandweerkazerne van Kollum aan de Tochmalaan, optie 2 is op de van Limburg Stirumweg ter hoogte van De Anjen en optie 3 is op de WH van Heemstraweg, bij de Lauwersmeerweg. Ook Damwoude/Dokkum zou volgens bureau Falck samengevoegd kunnen worden, de locatie zou als eerste optie op de kazerne Dokkum zijn, de tweede optie is tussen Damwoude en Dokkum in, en als laatste optie zou kazerne Damwoude een optie zijn. Bureau Falck heeft aangegeven de meeste voorkeur te geven aan de eerste opties. In de praktijk gaat dat  betekenen dat de brandweerkorpsen Buitenpost en Damwoude opgeheven gaan worden. De reden van het bureau om in het eerste geval voor de kazerne van Kollum te kiezen is vanwege de zorg voorzieningen als Talant en Meckema State met daarin de nierdialyse.

Brandweercommandant Henk van der Veen: “Met deze aanpak hopen wij dat we toekomstbestendig kunnen werken. Het onderzoek van bureau Flack zit momenteel nog in de onderzoeksfase; er moet nog verder worden onderzocht en geanalyseerd. Voor de brandweermensen is dit frustrerend, zij willen graag duidelijkheid en voelen zich aan het lijntje gehouden. Aansluitend was er voor de brandweermannen de mogelijkheid om vragen te stellen. Wonderlijk genoeg werd deze mogelijkheid door vrij weinig mensen gebruikt. Een Anjumer brandweerman wilde van burgemeester Waanders duidelijkheid hebben. Waanders had uitgesproken dat blusgroep Anjum een nieuwe kazerne en blusvoertuig kreeg. Nog dit jaar zou daar een mededeling over worden gedaan, wat tot dusver nog niet was gebeurd. Waanders; “Wat dat betreft komt dat er”.

Kollumer bevelvoerder Bosma was benieuwd wanneer zij nu eindelijk eens werden betrokken in het eventuele samenvoegen van Kollum en Buitenpost. Volgens hem worden de korpsen overal buiten gehouden. Na een lang betoog van mevrouw Waanders kwam hier een ietwat onduidelijk antwoord op. Wel vond ze uiteindelijk dat het bestuur wel aan de slag zou moeten met het inlichten en betrekken van de betrokken korpsleden: ze zouden heel graag met de korpsleden om tafel willen, maar “wij willen niet opnieuw het beste jongetje van de klas zijn”. Noordoost Friesland loopt namelijk qua regionalisering op brandweergebied al zo ver voor op de rest van Friesland. Bevelvoerder Bosma van Kollum: “Wij zouden heel graag willen starten met het overleggen want het onderzoek, en dus het begin, is er dus al.” In de zaal was hier voldoende draagvlak voor.
Burgemeester Adema reageerde hier in zijn felle betoog op met de volgende woorden; “Ga er maar vanuit dat Buitenpost en Kollum samen gaan voegen. De vraag is niet of, maar wanneer. Ik bin der wis fan”. Verder kwamen van de sprekende brandweerlieden verschillende reacties die vrijwel allemaal dezelfde lading hadden; “Schep duidelijkheid” en “zo ga je niet met vrijwilligers om”.

Switch to our mobile site