DNA-verwantschapsonderzoek in onderzoek moord Marianne Vaatstra

Kollum -  Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden gaat in het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra DNA-verwantschapsonderzoek inzetten via de DNA-databank voor strafzaken. Marianne Vaatstra werd in 1999 in de nacht na Koninginnedag om het leven gebracht in de buurt van Veenklooster. Het onderzoek naar de dood van de 16-jarige Marianne is een van de omvangrijkste in de afgelopen decennia.

De wet met betrekking tot DNA-verwantschapsonder-zoek is op 1 april 2012 in werking getreden. De nieuwe wet biedt mogelijkheden om via verwanten de dader van een misdrijf op te sporen. Concreet houdt dit in dat met het DNA-profiel van de dader van de moord op Marianne Vaatstra gezocht gaat worden in de DNA-databank voor strafzaken naar mogelijke familieleden van deze dader.

DNA-verwantschapsonderzoek via de DNA-databank voor strafzaken

De wet biedt een wettelijke basis voor het uitvoeren van een ‘familial search’.

Bij familial searching wordt in de DNA-databank gezocht naar DNA-profielen van personen die kunnen duiden op een mogelijke verwantschap met diegene van wie het daderspoor afkomstig is. Leidt een familial searching uiteindelijk tot een zeer wel mogelijke verwant van de dader, dan onderzoekt de politie of deze mogelijke verwant bijvoorbeeld ook daadwerkelijk een broer heeft die de dader van het delict kan zijn. Het totale onderzoek in de DNA-databank neemt enkele maanden in beslag.

3D-team

Het speciaal opgerichte 3D-team buigt zich sinds oktober 2007 over het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra. Het 3D-team, dat bestaat uit 6 leden van politie onder leiding van een officier van justitie, heeft de tactische en technische onderzoekgegevens in de zaak geregistreerd en geanalyseerd. Doel was duidelijkheid te krijgen over de vraag of in de opsporing op met name technisch gebied nader onderzoek mogelijk zou zijn. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de nieuwste recherchekundige inzichten en technische methodieken. De mogelijkheden die de nieuwe wet DNA-verwantschapsonderzoek nu biedt, zijn door de leden van het 3D-team grondig bestudeerd en hebben geleid tot het aanvragen van het DNA-verwantschaps-onderzoek in de moordzaak Vaatstra. De Rechter-Commissaris heeft op 2 april een machtiging gegeven waardoor met het zoeken in de databank in dit onderzoek gestart kan worden.

Grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek

De nieuwe wet biedt naast DNA-verwantschaps-onderzoek in de DNA-databank ook de mogelijkheid tot grootschalig DNA-verwantschaps-onderzoek. Wanneer het verwantschapsonderzoek via de DNA-databank in de moordzaak van Marianne Vaatstra geen resultaten oplevert, dan is grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek nog een laatste mogelijkheid. Daarvoor moet opnieuw toestemming aan de Centrale Toetsingscommissie worden gevraagd.

Informatie

Voor meer informatie over het DNA-verwantschaps-onderzoek: raadpleeg de website van het Nederlands Forensisch Instituut. Voor meer informatie over het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra: raadpleeg de website van het Openbaar Ministerie

Leave a comment